speaker-photo

Nuccia Basanić

Head of Occupier Services, Junior Partner | Croatia, Slovenia, BiH, Colliers
11:00 - 11:15

Utorak 14. svibnja 2024.

Strategije i izazovi u sektoru logističkih nekretnina u Hrvatskoj

Predavanje će obraditi pregled logističko - industrijskih nekretnina u Hrvatskoj te pokazati koji su izazovi i trendovi na samome tržištu koji su obilježili prošlu godinu, a jedan dio predavanja dotaknut će se i predviđanja za nadolazeći period