speaker-photo

Dušan Beočanin

Manager, Kearney

Kearney Adds Prestigious Product Design Firm TEAMS to Family of Companies

09:15 - 09:45 Predavanje

Utorak 14. svibnja 2024.

Pogled na domaće i globalno tržište

Upravljanje rizicima i iskorištavanje prilika u lancima opskrbe. U prezentaciji ćemo se osvrnuti na glavne trendove kao i trenutnu razvijenost lanaca opskrbe kompanija u regiji u odnosu na najbolje prakse te razinu involviranosti istih u strategiju kompanije, preko razvijenosti procesa, mogućnosti efikasnog upravljanja, tehnološke zrelosti kompanije, kapaciteta organizacije i kulture poslovanja.