speaker-photo

Snježana Stanić

Regionalna voditeljica marketinga, komunikacija te razvoja Out of Home mreže i novih usluga DPD Croatia

Snježana Stanić obnaša funkciju regionalne voditeljice marketinga, komunikacija i razvoja Out of Home mreže te novih usluga. Kroz svoje dvanaestogodišnje profesionalno iskustvo u DPD Croatia, članu Geopost grupacije, stekla je duboko razumijevanje analize tržišta i konkurencije, identifikacije tržišnih trendova, promocije DPD brenda na domaćem tržištu te važnosti out of home dostavne mreže i pratećih usluga, posebno ističući kreiranje novih last mile usluga. Nadalje, Stanić aktivno sudjeluje u ključnim korporativnim projektima usmjerenim na unapređenje digitalnog korisničkog iskustva i zadovoljstva krajnjih primatelja paketa. Ti projekti uključuju rebrending službenih internetskih stranica, lansiranje myDPD online i mobilne aplikacije za korisnike, myDPD Business aplikacije, Return My Parcel portala te brojne druge inicijative s ciljem poboljšanja kvalitete korisničkog iskustva. U posljednjih nekoliko godina, posebna pozornost u njezinu radu usmjerena je na proširenje Out of Home mreže - Pickup lokacija i DPD Pickup paketomata u Hrvatskoj i Sloveniji.

 

Snježana Stanić serves as the regional manager of marketing, communications, and development for the Out of Home network and new services. Through her twelve years of professional experience at DPD Croatia, a member of the Geopost group, she has acquired expertise in market and competitor analysis, recognition of market trends, promotion of the DPD brand in the domestic market, the importance of the out of home delivery network and services, as well as in the creation of new and particularly last mile services. Furthermore, Stanić actively participates in some of the most strategically important corporate projects aimed at improving the digital user experience and satisfaction of end recipients of parcles. These projects include the rebranding of official websites, the launch of the myDPD online and mobile application for users, the myDPD Business application, the Return My Parcel portal, and numerous other initiatives aimed at enhancing the quality of customer experience. In recent years, special attention in her work has been devoted to expanding the Out of Home network - Pickup locations and DPD Pickup parcel lockers in Croatia and Slovenia.

14:45 - 15:30 Panel diskusija

Utorak 14. svibnja 2024.

From first click to last mile: what's next?

Sve je više prvih klikova pa je last mile dostava postala usko grlo lanca opskrbe. Internetska trgovina ne pokazuje znakove usporavanja, potaknuta jednako od lokalnih e-trgovaca i globalnih marketplace platformi, pa je broj narudžbi koje treba dostaviti do krajnjih kupaca premašio kapacitete koje logističke kompanije mogu osigurati. Slijedom toga, sve se više razvija dostava na pickup-point lokacije, parcel shopove ili sve popularnije paketomate koji niču po svim kvartovima. Pritom se šalje apel i na krajnje kupce koji trebaju promijeniti svoje navike te u izboru dostave odabrati ove lokacije. Jedan veći paketomat ima 96 pretinaca i time zamjenjuje 96 kućnih brojeva osiguravajući dostavu na vrijeme i mjesto te smanjujući pritom ugljični otisak. U FMCG području sve je pak značajniji q-commerce koji postaje popularan kanal za nove oblike kupnje i dostave namirnica. O svemu spomenutome u ovom dinamičnom sektoru govorit će nam oni koji redefiniraju dostavnu paradigmu baziranu na jačoj integraciji tehnologije, interakciji s kupcima i angažiranju svih dionika kako bi se osigurala dostava u predviđenim okvirima.